درباره نرم افزار رسام پی

رسام نرم‌افزار ترسيم نقشه‌هاي اجرايي فونداسيون با استفاده از نتايج خروجي نرم‌افزار SAFE نسخه‌هاي 8.1.0 و 7.0.1 در محيط اتوکد(در همه نسخه هاي بالاتر از 2000اين نرم افزار) مي‌باشد که شرکت مهندسين مشاور راديس با استفاده از تجارب بدست آمده در انجام کارهاي اجرايي و محاسباتي اقدام به تهيه و ارائه آن نموده است. پارامترهاي مورد استفاده در اين نرم‌افزار به گونه‌اي انتخاب شده‌اند که موجب ترسيم نقشه‌هاي فونداسيون و يا ساخت فايل dxF آن به صورت کاملا اجرايي مي‌گردد. به طوري که پس از ترسيم نقشه‌هاتقريبا نياز به هيچ گونه ويرايش و يا تغيير در نقشه‌ها نمي‌باشد

برخی از ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار رسام :

 • بدست آوردن حداقل وزن آرماتور مصرفی پروژه با انتخاب گزینه Show Rebar at Every Station با در نظر گرفتن مقادیر کمتر از یک متر برای گزینه Maximum Mesh Dimension در فايل SAFE
 • کنترل حداکثر تعداد آرماتور در هر گروه باامکان انتخاب آرماتور مناسب در همه نوارهای طراحی به صورت خودکارو مستقل از هم (گروه بندی خودکار آرماتورهای اصلی وتقویتی)
 • امکان تعریف و ترسیم همزمان آرماتورهای عرضی در پلانهای آرماتورگذاری
 • امکان تعریف و تغییر آرماتورهای اصلی و تقویتی و فاصله آرماتورهای اصلی در هر نوار به صورت مجزا با استفاده از گزینه مدیریت همه نوارهای طراحی
 • تغییر در رنگ آرماتورها در دسته‌های دو، سه و چهارتایی با در نظر گرفتن حداقل فاصله بین آرماتورها جهت تسریع در تائید و یا عدم تائید قطر آرماتورهای انتخاب شده
 • امکان انتخاب آیین‌نامه آبا جهت طول خم، طول وصله و طول مهاری و همچنین امکان تعریف این موارد براساس نظرکاربر
 • ارائه طرح اقتصادی و بدست آوردن کمترین وزن آرماتور در آرایشهای مختلف آرماتورگذاری
 • ترسیم مقاطع عرضی فونداسیون با امکان استفاده از روشهای مختلف نامگذاری، عدم محدودیت در انتخاب مقیاس ترسیم این مقاطع و همچنین قابلیت انتخاب گروه آرماتور مورد نظر جهت ترسیم.
 • بدست آوردن دستور برش آرماتور مصرفی پروژه جهت به حداقل رساندن دورریز برشکاری آرماتورها
 • بدست آوردن نقشه‌های اجرایی متعدد از یک پروژه‌ با تغییر در پارامترهای در نظر گرفته شده در برنامه رسام
 • ارائه لیستوفر کامل آرماتورهای مصرفی پروژه به همراه نمایش موقعیت هر آرماتور در نقشه‌ها
 • کاهش مصرف آرماتور در پروژه تا 20 درصد نسبت به ترسیم نقشه‌ها به صورت دستی و عدم امکان بوجود آوردن نقشه‌های مشابه با استفاده از روشهای معمول از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌باشد.
rasam