1-قیمت نسخه سه نرم افزار رسام پی (همسان با SAFE8) ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

2-قیمت نسخه چهار نرم افزار رسام پی (همسان با SAFE 8,12,14,16) ٠٠٠/٠٠٠/‏۵۰ ریال

3- هزینه ارتقاء نسخه سه نرم فزار به نسخه چهار ۰٠٠/٠٠٠/‏۲۰ ریال

جهت واریز وجه و دریافت نرم افزار رسام پی با شماره تلفن 09156006797 مهندس مجید سعیدی پور تماس حاصل فرمایید.

جهت ارتقاء نرم افزار (ویژه کاربران) لازم است قفل سخت افزاری برنامه به همراه هزینه ارتقاء به آدرس مشهد –بلوار ملک آباد –  ملک آباد یک  (قدس) –  قدس 5  – پلاک 58 مجید سعیدی پور ارسال گردد.